I foajén finns en dator som kan användas för kortare sessioner samt för utskrifter. I alla läsesalar förutom Recentioren är det tillåtet att ta med sig en egen dator.

Studenter vid Stockholms universitet kan använda SU:s nätverk med användarnamn och lösenord från lärosätet. Övriga studenter kan logga in via EDUROAM. Den som inte har tillgång till Eduroam kan i receptionen få en tillfällig inloggning till nätverket SU.

Nätverket förvaltas av Enheten för IT och media vid Stockholms universitet men varje enskilt lärosäte ansvarar för inloggningsfunktion samt användarkonton för sina studenter. Om du har problem med inloggning och användarkonto ska du vända dig till IT-avdelningen på det lärosäte där du är registrerad. Om du har problem med täckningen och/eller kvaliteten på nätverket ska du vända dig till Enheten för IT och media på Stockholms universitet, telefon: 08-674 70 10.

OBS! På Studentpalatset kan vi inte erbjuda någon egen support som rör inloggning/nätverket utan studenter hänvisas istället till de supportavdelningar som nämnts ovan