studentpalatse

 

Studentpalatset ägs och förvaltas av Akademiska hus. För driften av läsplatser, grupprum och allmänna utrymmen svarar SSCO:s (Stockholms studentkårers centralorganisation) dotterbolag, SSCO Service AB. Studentpalatset finansieras genom ett samarbete mellan Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Södertörns högskola samt Handelshögskolan i Stockholm.

Huset uppfördes 1925-27 och var ursprungligen en donation från Stockholms stad till dåvarande Stockholms högskola. Det är i klassicistisk stil med monumental fasad, en dominerande trapphall med dubbla lopp och öppna promenadgångar skapat av arkitekten Erik Lallerstedt. Vid invigningen 1927 talades det om ett ”tempel tillägnat vetenskapen”. Men 20-talet var tiden för funktionalismens genombrott och av många ansågs byggnaden föråldrad redan vid uppförandet.

Från början fanns högskolas juridiska och humanistiska fakulteter i huset, senare kallades det ”Juridicum” och därefter ”Gamla Juridicum”. Fram till 90-talet, efter universitetets successiva flytt till Frescati nyttjades byggnaden av flera olika institutioner, bl.a. Kulturgeografiska institutionen. Universitetet bestämde senare att man skulle inhysa läsplatser och grupprum för studenter i byggnaden. I samråd med studentkåren utvecklades ett gemensamt projekt för alla Stockholms högskolor och studentkårer och därmed hade man skapat grunden för det som idag är Studentpalatset. 1995 förklarades byggnaden som byggnadsminne.

Under 1998 renoverades huset och anpassades för den nya verksamheten av arkitektfirman BSK Arkitekter. I samband med att portarna öppnades på den då nyrenoverade byggnaden övertog SSCO driften av Studentpalatset. Under välbesökta veckor passerar uppemot 1000 studenter genom dörrarna varje dag.

 

Ung student öppnar porten till Stockholms högskola, Norrtullsgatan 2. Pluggar kanske juridik?
Det gör i alla fall fotografen som är 23 år och varvar studier och beredskapstjänstgöring i det militära – det är ju tidigt 40-tal och krig i Europa.

Källa: Privat

Här kan du hitta fler historiska bilder från Studentpalatset